Calon Lan (Trad. arr Here Be Dragons)
This song is actually a hymn. It is sung by crowds at rugby matches
and in pub sing songs in Wales. Mike learned to sing this song in
"The Old Arcade" in Cardiff.

Nid wi'n gofyn bywyd moethus
Aur y byd na'i berlau man
Gofyn 'rwyf am galon hapus
Calon onest calon lan

CYTGAN
 Calon lan yn llawn daioni
 Tecach yw na'r lili dlos
 Dim ond calon lan all ganu
 Canu'r dydd ar chanu'r nos

Pe dymunwn olud bydol
Chwim adenydd iddo sydd
Golud calon lan rinweddol
Yn dwyn bythol elw fydd

CYTGAN

Hwyr a bore fy nymuniad
Esgyn ar adenydd can
Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad
Rhoddi imi calon lan

(c) 1997 Here Be Dragons
Click here for a translation of the song into English
Click here for a translation of the song into English
Translation
This song is featured on the albums:-