Does Dim Digon O Gwrw (M.Brooks)

Wi'n mynd i Gonwy ar y siarabang dyna does dim digon o gwrw
I'm going to Conway on a Charabang, there isn't enough beer
Wi'n mynd i Gonwy ar y siarabang dyna does dim digon o gwrw
I'm going to Conway on a Charabang, there isn't enough beer
Wi'n mynd i Gonwy ar y siarabang gyda pawb yn y pentre a gyda dad a mam
I'm going to Conway on a Charabang, with everyone in the village and with dad and mam
Y parchedig yn cyhoeddi “Alcohol Banned!” dyna does dim digon o gwrw
The minister announces "Alcohol banned" there isn't enough beer

CYTGAN
      Dyna does dim digon, dyna does dim digon,  dyna does dim digon o gwrw
      There isn't enough, there isn't enough, there isn't enough beer
      Dyna does dim digon, dyna does dim digon,  dyna does dim digon o gwrw
      There isn't enough, there isn't enough, there isn't enough beer
      Dyna dyna does dim, dyna dyna does,  dyna does dim digon o gwrw
      There there isn't, There there isn't, There isn't enough beer
      Dyna dyna does dim, dyna dyna does,  dyna does dim digon o gwrw
      There there isn't, There there isn't, There isn't enough beer

Dyna dau botel un fach un fawr dyna does dim digon o gwrw
There are two bottles one small one big, there isn't enough beer
Dyna dau botel un fach un fawr dyna does dim digon o gwrw
There are two bottles one small one big, there isn't enough beer
Dyna dau botel un fach un fawr un potel lan a llall potel i lawr
There are two bottles one small one big, one bottle standing up the other bottle lying down
Wi wedi yfed un wi'n eisiau yfed nawr dyna does dim digon o gwrw
I have drunk one I like to drink now, there isn't enough beer

CYTGAN
CHORUS

Dyna hogiau sychedig yn canu yn y cefn dyna does dim digon o gwrw
There are thirsty lads singing in the back, there isn't enough beer
Dyna hogiau sychedig yn canu yn y cefn dyna does dim digon o gwrw
There are thirsty lads singing in the back, there isn't enough beer
Dyna hogiau sychedig yn canu yn y cefn fi a fy ffrindiau Kevin, Evan, Bevan
There are thirsty lads singing in the back, me and my friends Kevin, Evan Bevan
“Ry' ni'n eisiau gwrw  - chwerw, melys, melyn, dyna does dim digon o gwrw
"We like beer - bitter, sweet, yellow", there isn't enough beer

CYTGAN
CHORUS

Rydyn ni yn nghonwy i lawr y bryn yn rhegeg dyna does dim digon o gwrw
We are in Conway running down the hill , there isn't enough beer
Rydyn ni yn nghonwy i lawr y bryn yn rhegeg dyna does dim digon o gwrw
We are in Conway running down the hill , there isn't enough beer
Rydyn ni yn nghonwy i lawr y bryn yn rhegeg i'r dafan yn y harbwr, hapus ond sychedig
We are in Conway running down the hill , to the pub in the harbour, happy but thirsty
Mae'r cyntaf yn y bar ydy'r parchedig dyna does dim digon o gwrw
The first in the bar is the minister, there isn't enough beer

CYTGAN
CHORUS


(C) 2015 Katt Pie Records
Featured on album:-

The Year Of The Dragon