Hen Wlad Fy Nhadau (Trad. arr. Here Be Dragons)

Considered "Traditional" now the Welsh national anthem was written by a father and son in
Pontypridd Evan and James James.


Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,
Dros ryddid collasant eu gwaed.

CYTGAN
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r hen iaith barhau.

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd, i mi.

CYTGAN

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed,
Mae hen iaith y Cymru mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

CYTGYAN
(c) 2015 Katt Pie Music
This song is featured on the album-
Translation
English Translation
English Translation