Hen Wlad Fy Nhadau (Trad. arr. Here Be Dragons)


Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
The old land of my fathers is dear to me,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Land of bards and singers, famous men of renown
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad
Her brave warriors, very splendid patriots
Dros ryddid collasant eu gwaed.
For freedom shed their blood.

CYTGAN
CHORUS
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.
Nation, Nation, I am faithful to my Nation.
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
While the sea [is] a wall to the pure, most loved land,
O bydded i'r hen iaith barhau.
O may the old language endure

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Old mountainous Wales, paradise of the bard,
Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd;
Every valley, every cliff, to my look is beautiful.
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Through patriotic feeling, so charming is the murmur
Ei nentydd, afonydd, i mi.
Of her brooks, rivers, to me.

CYTGAN
CHORUS

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed,
If the enemy oppresses my land under his foot,
Mae hen iaith y Cymru mor fyw ag erioed,
The old language of the Welsh is as alive as ever.
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
The muse is not hindered by the hideous hand of treason,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.
Nor [is] the melodious harp of my country.

CYTGYAN
CHORUS


(c) 2015 Katt Pie Music
This song is featured on the album-