Jail Caerdydd (Trad./M.Brooks)
Jail is the English word "borrowed" in the way that Pizza is "borrowed" into English from
the Italian..Caerdydd is the Welsh word for Cardiff, I guess you should say
Cardiff is the
corrupted form of Caerdydd as that's the name this town would have had long before an
y
English speakers arrived.


Ffarwel i'r plant a'r cwrw
Farewell to the children and the beer
Ffarwel i smocio'r bib
Farwell to smoking the pipe
'Rwyf finnne'n gorfod myned
I'll have to go
Yn awr i jail Caerdydd
In an hour to Cardiff Jail


A'r plisman oedd yn gweiddi “To the wheel to the wheel”
And the policeman was yelling “To the wheel to the wheel”
A'r plisman oedd yn gweiddi “To the wheel”
And the policeman was yelling “To the wheel"
A minne'n gorfod myned
And I'll have to go
Mewn llai nag ugen muned
In less than twenty minutes
I orwedd ar fy nghefen
To lie on my rear
Yn y jail yng Nghaerdydd
In the jail in Cardiff


Mi gefes swper hyfryd yn y jail yng Nghaerdydd
I had a lovely supper in the jail in Cardiff
Mi gefes swper hyfryd yng Nghaerdydd
I had a lovely supper in Cardiff
Hen grwstyn wedi sychu
Old dry crust
A hwnnw heb ei wylychu
And without crying
Am 'mod i wedi pechu
That I am a sinner
Yn y jail yng Nghaerdydd
In the jail in Cardiff


CYGAN
CHORUS
   Yn y jail yng Nghaerdydd, yn y jail yng Nghaerdydd,
   In the jail in Cardiff, in the jail in Cardiff
   Lladronach a lladron, Llofruddion a fi
   Piferers and thieves, murderers and me
   Yn y jail yng Nghaerdydd, yn y jail yng nghaerdydd
   In the jail in Cardiff, in the jail in Cardiff
   Af i ddim yn nôl i'r jail yng nghaerdydd
   I won't go back to the jail in Cardiff


Mi gefes wely caled yn y jail yng Nghaerdydd
I had a hard bed in the jail in Cardiff
Mi gefes wely caled yng Nghaerdydd
I had a hard bed in Cardiff
Dou blancyn mowr o dderi
Some big oak planks
A'r rheini'n llawn colfenni
And those full of branches
(Ne)s bod cleisie ar 'yn ais i
That bruise my ribs
Yn y jail yng Nghaerdydd
In The jail in Cardiff


CYGAN


Chwi fechgyn bach o Gymru dowch ymlaen! Dowch ymlaen!
You little boys of Wales come forward! Come forward!
Chwi fechgyn bach o Gymru dowch ymlaen!
You little boys of Wales come forward!
A pheidiwch gwario'ch arian
And don't spend your money
I dalu'r hen bolisman
To pay the old policeman
Fu 'mhoeni i ar fy nghefan
To worry about my back
Yn y jail yng Nghaerdydd
In the jail in Cardiff

CYTGAN


(C) 2015 Katt Pie Records
Featured on album:-

The Year Of The Dragon
Download the track
(Via CD Baby)