Milgi Milgi (Trad. arr. Here Be Dragons)

This has always been one of our most popular songs. It's a bit like a
Welsh "La Bamba" in that it isn't important if you don't don't understand
the words. Audiences from Rome to Aberdeen have sung "Milgi milgi,
milgi milgi" along with the chorus even if they then have to mumble
the"Rhowch Fwy o fwyd" bit.

Ar ben y bryn mae sgwarnog fach
Ar hyd y nos mae'n pori
A'i chefyn brith a'i bola bola gwyn
Yn hidio dim am filgi

CYTGAN
  Milgi milgi milgi milgi
  Rhowch fwy o fwyd i'r milgi
  Milgi milgi milgi milgi
  Rhowch fwy o fwyd i'r milgi

Ac wedi rhedeg tipyn tipyn bach
Mae'n rhedeg mor ofnadwy
Ac un glust lan a'r llall i lawr
Yn dweud ffarwel i'r milgi

CYTGAN

Rol rhedeg sbel mae'r milgi chwim
Yn teimlo'i fod e'n blino
A gwelir ef yn swp yn swp ar lawr
Mewn poenau mawr yn gwingo

CTGAN

Ond dal i fynd wna'r swarnog fach
A throi yn ol i weni
Gan sboncio'n heini dros y bryn
Yn dweud ffarwel i'r milgi

CTGAN

(c) 1997 Katt Pie Records
Featured on albums:-
Alcohol & Rain & Live In Tattihou