Molianwn (Trad. arr. Here Be Dragons)

Nawr lanciau rhoddwn glod y mae'r gwanwyn wedi dod
Now young men give praise the spring has come
Y gaeaf a'r oerni ar aeth heibio
The Winter and cold have passed
Daw'r coed i wisg'u dail ar mwyniant mwyn yr haul
There are leaves on the trees in the gentle pleasant sun
A'r wyn ar y dolydd i brancio
And lambs are prancing on the hillside

CYTGAN
   Moliannwn oll yn llon
  
 All rejoice cheerfully
   Mae amser gwell i ddyfod ha haleliwlia
   There are better times coming ha hallelujah
   Ac ar ol y tywydd drwg fe wnawn arian fel y mwg
   And after the bad weather we'll make money like smoke
   Mae arwyddion dymunol o'n blaenau
   There are pleasant signs ahead
   Fwdl ladl la fwdl ladl la
   Fwdl ladl la fwdl ladl la
   Fw la la la la la la
   Fw la la la la la la

Daw'r Robin goch yn llon i diwnio ar y fron
The Robin comes with a merry tune on his breast
A cheiliog y Rhedyn i ganu
And the grasshopper is singing
A chawn glywed wiparwhîl a llyffantod wrth y fil
And we hear whip-poor-will and toads by the thousand
O'r goedwig yn mwmian chwibanu
From the woods mumbling and whisltling

CYTGAN
CHORUS

Fe awn i lawr i'r dre gwir ddedwydd fydd ein lle
We'll go down to the town where we'll be really happy
A lawnder o ganu ac o ddawnsio
And plenty of singing and dancing
A chwmpeini naw neu ddeg o enethod glân y theg
And in the company or nine or ten fair maidens
Lle mae mwyniant y byd yn disgleirio
Where the enjoyment of the world shines

CYTGAN
CHORUS


(c) 2015 Katt Pie Records
This song is featured on the album-